Daily Archives: 27 фебруара, 2014

ГЕНЕТИЧКА ШИФРА ИЛИ КОД

Генетичка шифра или код објашњава на који начин редослед нуклеотида у гену односно иРНК одређује редослед аминокиселина у полипептиду.

Шифра је објашњена постојањем триплета нуклеотида ( 3 узастопна нуклеотида ).

Триплети нуклеотида на ДНК ланцу матрици називају се кодови. У процесу транскрипције ДНК ланац матрица се преписује у иРНК а кодови у комплементарне кодоне. Редослед кодона са иРНК се у процесу транслације преводи у редослед аминокиселина у полипептиду помоћу антикодона који се налази на тРНК.

Скуп правила која повезују сваку аминокиселину са одговарајућим кодоном назива се генетичка шифра или код.

У ћелији постоји укупно 64 различитих кодона. Од тога 61 кодон служи за кодирање 20 различитих аминокиселина. Преостала 3 кодона су тзв. бесмислени кодони јер не кодирају аминокиселине али имају улогу у заустављању транслације па се називају и СТОП кодони и то су  UAA, UAG i UGA.

Кодон  AUG има улогу у иницијацији транслације па се назива СТАРТ кодон. Овај кодон истовремено кодира и аминокиселину метионин.

Карактеристике кода:

  • Код је универзалан јер важи за сва жива бића
  • Код је спечифичан јер један кодон одређује једну аминокиселину
  • Код је изрођен или дегенеративан јер више различитих кодона кодира исту аминокиселину. Овакви кодони се називају синонимни. Ова особина кода обезбеђује стабилност генетичког материјала, јер грешке које се догоде при репликацији или транскрипцији гена ( замена једног нуклеотида ) не морају да доведу до замене аминокиселине у полипептиду. Овакве мутације се називају скривене или тихе мутације.
  • У коду нема преклапања нуклеотида

ГЕНЕТИЧКИ КОД

 

 

 

 

 

 

Codons_aminoacids_table

Categories: Четврти разред | Поставите коментар

Create a free website or blog at WordPress.com.