Monthly Archives: октобар 2018

ВРСТЕ ЋЕЛИЈА

 

ПРОКАРИОТСКА ЋЕЛИЈА                                      ЕУКАРИОТСКА ЋЕЛИЈА

Мале ћелије  величине   0,1-10 µm Велике ћелије величине   10-100  µm
Немају једро, једров садржај се назива НУКЛЕОИД и није одвојен од цитоплазме Имају једро или НУКЛЕУС
ДНК је кружног облика без протеина ДНК је линијског облика и удружена са протеинима
Рибозоми су ситни Рибозоми су крупни
Немају цитоскелет Имају цитоскелет
Не поседују органеле ограничене мембранама Поседују органеле ограничене мембранама
У току еволуције појавиле су се пре око 3,5

милијарди година

У току еволуције појавиле су се пре око 2

милијарде година

Од њих су изграђене бактерије и археа Од њих су изграђени сви остали организми

( протисти, биљке, животиње и гљиве )

 

 

ЖИВОТИЊСКА ЋЕЛИЈА

БИЉНА ЋЕЛИЈА

Categories: Први разред | Поставите коментар

Create a free website or blog at WordPress.com.